Oversett

Det er 5 måter å oversette tekst med Sider.


Sider Oversett widget

 1. Sider > Oversett
 2. Velg tekst på nettsiden for å automatisk fylle inn inndataboksen.Eller du kan lime inn tekst manuelt
 3. Velg målspråket
 4. Klikk "Send inn"

oversett widget


Tips for Oversetter-widget

 1. Velg AI-modellen du ønsker å bruke
 2. Tilpass oversettelsen ved å velge lengde, tone, stil og kompleksitet

 oversett widget tilpasning


Oversett nettside

 1. Åpne en nettside og hold musepekeren over sidefeltikonet for å vise "Oversett denne siden"-ikonet.
 2. Klikk på "Innstillinger-ikonet" på "Oversett denne siden"-ikonet.
 3. Angi preferanser som målspråk og visningsstil.
 4. Klikk på "Oversett denne siden"-ikonet for å bruke oversettelsen.

 oversett nettside


Oversett i Chat

 1. Sider > Chat
 2. Klikk på Forespørsler
 3. Klikk på Oversett
 4. Velg målspråket
 5. Skriv inn teksten som skal oversettes og trykk "Send"

 oversett i chat


Oversett alt valgt innhold mens du leser

Du kan også bruke kontekstmenyen til Sider for å oversette hvilket som helst valgt innhold mens du leser.Sider husker det siste språket du brukte.Så du trenger ikke velge hver gang.


 1. På en hvilken som helst nettside velger du innhold for å utløse kontekstmenyen
 2. Klikk på rullegardinpilen
 3. Klikk "Oversett"

 oversett mens du leser


Tips:

 1. Fest "Oversett" for rask tilgang i kontekstmenyen
 2. Bytt målspråk

 nål oversett i kontekstmeny


Oversett alt valgt innhold mens du skriver

Kontekstmeny kan også vises når du velger hvilken som helst skrevet tekst i en hvilken som helst inndataboks.Du kan deretter bruke den til å oversette.


 1. Velg teksten i en hvilken som helst inndataboks for å se kontekstmenyen
 2. Klikk på rullegardinpilen
 3. Klikk på Oversett

 oversett mens du skriver


Tips:

 1. Fest "Oversett" for rask tilgang i kontekstmenyen
 2. Bytt målspråk

 nål oversett mens du skriver