แปล

มี 5 วิธีในการแปลข้อความโดยใช้ Sider


Sider วิดเจ็ตแปล

 1. Sider > แปล
 2. เลือกข้อความบนหน้าเว็บเพื่อกรอกช่องป้อนข้อมูลอัตโนมัติหรือคุณสามารถวางข้อความด้วยตนเองได้
 3. เลือกภาษาเป้าหมาย
 4. คลิก “ส่ง”

แปลวิดเจ็ต


เคล็ดลับของวิดเจ็ตการแปล

 1. เลือกโมเดล AI ที่คุณต้องการใช้
 2. ปรับแต่งการแปลโดยเลือกความยาว โทนสี สไตล์ และความซับซ้อน

 ปรับแต่งวิดเจ็ต


แปลหน้าเว็บ

 1. เปิดหน้าเว็บและวางเมาส์เหนือ ไอคอนแถบด้านข้าง เพื่อแสดงไอคอน "แปลหน้านี้"
 2. คลิก "ไอคอนการตั้งค่า" บนไอคอน "แปลหน้านี้"
 3. ตั้งค่ากำหนดของคุณ เช่น ภาษาเป้าหมายและรูปแบบการแสดงผล
 4. คลิกไอคอน "แปลหน้านี้" เพื่อใช้การแปล

 แปล แปล หน้าเว็บ


แปลในการแชท

 1. Sider > แชท
 2. คลิกพร้อมท์
 3. คลิกแปล
 4. เลือกภาษาเป้าหมาย
 5. ป้อนข้อความที่ต้องแปลแล้วกด "ส่ง"

 แปลในการแชท


แปลเนื้อหาที่เลือกขณะอ่าน

คุณยังสามารถใช้เมนูบริบทของ Sider เพื่อแปลเนื้อหาที่เลือกขณะอ่านได้Sider จดจำภาษาที่คุณใช้ล่าสุดจึงไม่จำเป็นต้องเลือกทุกครั้ง


 1. บนหน้าเว็บใดๆ ให้เลือกเนื้อหาใดก็ได้เพื่อเรียกใช้ เมนูบริบท
 2. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลง
 3. คลิก "แปล"

 แปลขณะอ่าน


เคล็ดลับ:

 1. ปักหมุด “แปล” เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วในเมนูบริบท
 2. สลับภาษาเป้าหมาย

 พิน แปลในเมนูบริบท


แปลเนื้อหาที่เลือกขณะเขียน

เมนูบริบทยังสามารถปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความที่เขียนในกล่องป้อนข้อมูลใดๆจากนั้นคุณสามารถใช้มันเพื่อแปลได้


 1. เลือกข้อความในกล่องป้อนข้อมูลเพื่อดูเมนูบริบท
 2. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลง
 3. คลิกแปล

 แปลขณะเขียน


เคล็ดลับ:

 1. ปักหมุด “แปล” เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วในเมนูบริบท
 2. สลับภาษาเป้าหมาย

 พิน แปลขณะเขียน