ChatGPT Hỗ trợ AI được hỗ trợ dễ dàng trên Máy tính để bàn

Sider cung cấp cửa sổ ứng dụng đầy đủ tính năng và thanh bên thuận tiện để trò chuyện nhanh. Cho dù bạn cần tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất, thực hiện một cuộc điều tra nhanh chóng hay thực hiện nhiều nhiệm vụ với các ứng dụng khác, Sider đều có thể hỗ trợ bạn!
Tải ngay
Cũng hỗ trợ:

Đặc trưng

Trò chuyện nhóm với AI, bao gồm hỗ trợ hình ảnh

Sider nâng cao trải nghiệm AI của bạn, kết hợp ChatGPT, GPT-4o, Claude và Gemini để trò chuyện nhóm.

Bạn có thể đề cập đến nhiều bot khác nhau để có được câu trả lời cho cùng một câu hỏi và so sánh câu trả lời của chúng. Bạn cũng có thể chụp hoặc tải hình ảnh lên, yêu cầu AI phân tích và mô tả chúng cũng như tham gia vào các cuộc trò chuyện về hình ảnh.

Tải ngay

Hỏi nhanh và hành động nhanh cho văn bản

Dễ dàng hỏi AI mọi lúc, mọi nơi thông qua một phím tắt đơn giản.

Xử lý nhanh chóng văn bản được đánh dấu bằng lời nhắc cài sẵn, giúp thực hiện các tác vụ như dịch, viết lại và tóm tắt dễ dàng.

Tải ngay

Bot AI được điều chỉnh cho các mục đích khác nhau

Khám phá hơn 100 bot AI được tạo sẵn, mỗi bot được thiết kế cho các nhiệm vụ cụ thể như soạn thảo email, học ngôn ngữ, lên ý tưởng, lên kế hoạch cho chuyến đi, nghiên cứu pháp lý, v.v.

Đội ngũ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7. Không giống như tình trạng quá tải thông tin mà bạn có thể nhận được từ ChatGPT, các bot của chúng tôi đưa ra lời khuyên tập trung và chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tải ngay

Một tài khoản, tất cả nền tảng. Nhận Sider ngay!

Yêu thích của Chrome

Sự mở rộng
Sự mở rộng
Sự mở rộng

Safari Extension

Chrome Extension

Edge Extension

Máy tính để bàn
Máy tính để bàn

Mac OS

Windows

Điện thoại di động
Điện thoại di động

iOS

Android