Miễn phí sử dụng GPTs của ChatGPT trong Sider

Với phiên bản 4.2, Sider đã giới thiệu hỗ trợ cho người dùng ChatGPT Plus, cho phép truy cập vào các mô hình GPT, bao gồm cả tự tạo và gần đây sử dụng, dưới chế độ ChatGPT Webapp miễn phí.
  • Truy cập trực tiếp vào GPTs từ thanh bên.
  • Cho phép tương tác trong trang với các mô hình GPT khác nhau.
Tải ngay

Làm thế nào để kích hoạt GPTs trong Sider

Step 1: Mở cài đặt Sider và kích hoạt "ChatGPT Webapp".

Step 2: Chọn mô hình GPT mà bạn muốn trò chuyện.

Step 3: Bạn có thể trò chuyện với GPT của mình ngay bây giờ.