เขียน

เขียนเนื้อหาใหม่

 1. ไปที่ Sider > เขียน
 2. ป้อนหัวข้อที่คุณต้องการเขียน
 3. เลือกรูปแบบ โทน ความยาว ภาษา และรุ่น
 4. คลิกสร้างฉบับร่าง
 5. เลือกที่จะสร้างใหม่ คัดลอกเนื้อหา หรือเพิ่มลงในไซต์ได้ด้วยคลิกเดียว

เขียนเนื้อหาใด ๆ


ตอบกลับข้อความ

 1. ไปที่ Sider > เขียน
 2. คลิกตอบกลับ
 3. เลือกข้อความที่คุณต้องการตอบกลับมันจะแสดงอยู่เหนือช่องป้อนข้อมูลของ Sider
 4. ป้อนคำตอบพื้นฐานของคุณ
 5. เลือกรูปแบบ โทน ความยาว ภาษา และรุ่น
 6. คลิกสร้าง

 ตอบกลับข้อความ