Možnosť bezplatného používania GPTs v ChatGPT v Sider

Spuštěním verzie 4.2 zaviedol Sider podporu pre používateľov ChatGPT Plus, umožňujúc prístup k modelom GPT, vrátane samovygenerovaných a nedávno použitých, v režime ChatGPT Webapp zadarmo.
  • Okamžitý prístup k GPTs priamo z bočného panela.
  • Umožňuje interakciu s rôznymi modelmi GPT priamo na stránke.
Stiahni teraz

Ako aktivovať GPTs v Sider

Step 1: Otvorte nastavenia bočného panela a aktivujte "ChatGPT Webapp".

Step 2: Vyberte si GPT, s ktorým chcete chatovať.

Step 3: Teraz môžete chatovať so svojimi GPT.