Inteligentný online OCR skener poháňaný ChatGPT

Automaticky extrahujte text a matematický vzorec z akéhokoľvek dokumentu pomocou inteligentnej technológie spracovania dokumentov.

Obľúbené položky prehliadača Chrome

Ľahko použiteľný a inteligentný OCR skener

Ľahko použiteľný a inteligentný OCR skener

Jednoducho urobte snímku obrazovky alebo nahrajte obrázok a inteligentný OCR skener Sider za vás automaticky extrahuje údaje vrátane textu a vzorcov.Potom využite silu robota AI na analýzu, zhrnutie, vysvetlenie alebo preklad obsahu pre vaše budúce potreby.
Nie je to len nástroj OCR.Je to vaše all-in-one riešenie AI.

Výhody Sider OCR

/ 01

Podporované viaceré formáty

Smart OCR Scanner je vybavený na spracovanie širokej škály formátov vstupných súborov vrátane populárnych obrazových formátov ako PNG, JPEG, JPG, WEBP, SVG, GIF a JFIF.

/ 02

Podpora viacerých jazykov

Podporovaných je viac ako 50 jazykov bez ohľadu na jazyk v súbore alebo na jazyk, v ktorom ho chcete mať.

/ 03

Pomoc AI

Náš robot AI vám pomáha dokončiť rôzne úlohy po extrakcii údajov, ako je analýza, sumarizácia, vysvetlenie, preklad a mnoho ďalších.

Viac dostupných nástrojov

Chat

Group AI Chat

Zapojte sa do skupinového chatu s rôznymi modelmi AI

Vízia (rozhovor s obrázkom)

Extrahujte text z obrázkov a opýtajte sa ho na akúkoľvek otázku

Nástroje obrázkov

Text na obrázok

Transformujte obyčajný text na umelecké maľby od začiatku

Odstrániť pozadie

Odstráňte pozadie obrázka a nahraďte ho vlastnými nastaveniami

Odstrániť text

Odstráňte akýkoľvek text z obrázkov online za 3 sekundy

Upscale

Zvýšte rozlíšenie obrázkov s nízkym rozlíšením až 4x bez straty kvality

Odstrániť kartáčovanú oblasť

Vymažte nechcené predmety, ľudí alebo vodoznaky z fotografií

Nahradiť pozadie

Zmeňte pozadie ľubovoľnej fotografie textovým príkazom

Nástroje na písanie

Autor článkov AI

Premeňte témy na pútavé články, kópie sociálnych médií a ďalšie

Kontrola gramatiky

Skontrolujte a opravte gramatické chyby, zlepšite písanie nad rámec gramatiky

Zlepšiť písanie

Pozdvihnite písanie s bezchybným leskom a osobným prístupom

Nástroje na čítanie

Sumarizér YouTube

Zhrňte videá YouTube a načrtnite kľúčové časti

AI Translator

Poskytnite vysokokvalitný preklad pre viacjazyčný obsah

Prekladač PDF

Jednoklikové automatické prekladanie PDF súborov pre dvojjazyčné čítanie.

ChatPDF

Získajte informácie a získajte odpovede z veľkých súborov PDF

OCR

Extrahujte text, vzorce a ďalšie údaje zo snímok obrazovky alebo obrázkov

Link Reader

Odomknite kapacitu webového prístupu ChatGPT pre aktuálne informácie

Jeden účet, všetky platformy. Získajte Sider teraz!

Obľúbené položky prehliadača Chrome

Rozšírenie
Rozšírenie
Rozšírenie

Safari Extension

Chrome Extension

Edge Extension

Desktop
Desktop

Mac OS

Windows

Mobilné
Mobilné

iOS

Android